Lohiasiaa | Erilaisia kannanottoja

Paluu

 


20.02.2006

Hölmöläiset kalastussääntöä säätämässä

 

Vanha kansa tiesi, että ylpeys käy lankeemuksen edeltä. Jo viime keväänä todettiin, että Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen valmistelu oli epäonnistunut karkeasti erityisesti Tornio-Muoniojokivarren asukkaiden kannalta tärkeän kalastussäännön osalta. Nyt Suomen hallitukselle, ja erityisesti lakia huolimattomuudella ja ylimielisyydellä valmistelleelle maa- ja metsätalousministeriölle on tarjoutunut tilaisuus korjata valmistelussa tehdyt virheet, kun Ruotsin korkein oikeus on tulkinnut uuden sopimuksen perustuslain vastaiseksi.

 

Kaikki merkit valtioneuvoston suunnasta viittaavat kuitenkin siihen, että maa- ja metsätalousministeriö ei ole valmis nielemään ylpeyttään ja hallitus joutuu tuomaan epäonnistuneen esityksen eduskunnan käsiteltäväksi. Toivon, ja myös vahvasti uskon, että eduskunta tuon luonnon lohen sukupuuttoon tuomitsevan sopimuksen voimaantulon estää. Ei kuitenkaan ole hyvä, että epäonnistunut sopimusprosessi johtaa tilanteeseen, jossa uuden sopimuksen voimaantulo lykkääntyy ja ainakin Ruotsin puolella Perämerellä tulee jatkumaan kalastuksen villinlännen meininki, joka vaarantaa lohen nousun lisääntymään ylös Tornio-Muoniojoelle. Myös maa- ja metsätalousministeriön päätös ajoverkkopyynnin vapauttamisesta on osaltaan tekemässä selväksi kalastusviranomaisten pyrkimystä Perämeren molemmin puolin ajaa luonnon lohi sukupuuttoon.

 

Suomen hallituksen kyky toimia luonnon lohen suojelemiseksi on ollut suuri pettymys. Erityisesti keskusta vetoinen maa- ja metsätalousministeriö on suhtautunut luonnon loheen ja Tornio-Muoniojokilaakson asukkaisiin välinpitämättömästi, lähes vihamielisesti. Vaikka luonnonlohen kannan turvaamisen ovat osoittaneet välttämättömäksi eri asiantuntijat niin kansantalouteen, luonnon monimuotoisuuteen kuin lappilaiseen identiteettiinkin vedoten, ei maa- ja metsätalousministeriö ole halunnut ottaa Tornio-Muoniojokivarren ihmisten mielipiteitä kuuleviin korviinsa. On aivan käsittämätöntä, että maa- ja metsätalousministeriö on vapauttamassa lohen ajoverkkopyynnin vuoteen 2008 asti, vaikka alun perin ajoverkkopyyntiä oli tarkoitus vähentää lohikantojen vahvistamiseksi. Ajoverkkopyynnin vähentämisellä myös perusteltiin pyynnin aikaistamista merialueilla. Nyt luonnon lohen kanta vaarannetaan lopullisesti ministeriön toimilla.

 

Suomen perustuslain 20§:n ensimmäinen momentti sisältää erittäin viisaan sanoman. ”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.” Jos Suomen hallitus ei tätä vastuuta kykene tunnistamaan, vaan pysyy kannassaan tuhota luonnon lohen ja lohen mukana myös Tornio-Muoniojokilaakson tärkeän elinkeinon ja olennaisen osan kulttuuriperintöä, ei mielestäni sellaista vääryyttä voida hallitukselle antaa anteeksi.

 

Heikki Autto

Muonion kunnanvaltuuston ja Lapin kokoomuksen varapuheenjohtaja

 


sivun alkuun