tornionjoki.fi | arkisto

paluu tornionjoki.fi sivuille


Lohirahaston tiedote 06.03.2008 : Vuosi lisäaikaa lohiasetuksen uudistamiseksi.


Vuosi lisäaikaa lohiasetuksen uudistamiseksi

Ministeri Anttila on edellyttänyt sosioekonomista selvitystä ennen uuden asetuksen antamista. Ministerin vaatima selvitys on tarpeellinen sen johdosta, että lohenkalastuksen luvanvaraisuus on saanut laajasti kannatusta ammattikalastajilta, matkailuelinkeinolta ja vapaa-ajankalastajajärjestöiltä. Luvanvaraisuus tulisi selvittää ja toteuttaa viivyttelemättä.

Lohikantojen nykyisestä tilasta, suuresta merikuolevuudesta ja lohikantoja varjostavista uhkatekijöistä, kuten M-74 oireyhtymästä johtuen juuri nyt on oikea aika selvittää lohen rannikkokalastuksen uudelleenjärjestelyt. Selvitystyön tekemiseen riittää vuosi. Vuosi antaa myös mahdollisuuden todeta, saadaanko eteläisen Itämeren lohenkalastus viranomaisten kontrolliin.

Muitakin syitä on. Vasta viime joulukuussa käynnistynyt hätäinen valmistelu ei anna pohjaa voimassa olevan asetuksen laadulliseen muuttamiseen. Kiireinen valmistelu johti mm harhauttavien tietojen käyttöön lohen merkityksestä rannikon ammattikalastukselle, mikä aiheutti sen, että koko valmisteluprosessi sai yksipuolisen leiman. Viranomaiselta on edellytettävä ehdotonta puolueettomuutta ja objektiivisuutta. Nyt asetuksen valmistelu ei ole ollut sitä.

Asetusluonnos lisäisi toteutuessaan lohenkalastusta tilanteessa, jossa merikuolleisuus on hälyttävästi kasvanut vuosi vuodelta. Vuosian 2004 ja -05 luonnonlohien eloonjääminen meressä ennen kutuvaellusta oli vain 1-6 %, kun vielä viime vuosikymmenellä peräti 10-25 % lohista selvisi tähän vaiheeseen. Istutettujen lohien eloonjääminen lähenee nollaa. Tutkijoiden arvion mukaan lohen merikalastuksen täydellinenkään lopettaminen ei kasvata lähivuosina Tornionjokeen ja Simojokeen nousevien kutulohien määrää tasolle, joka turvaisi edes nykyisen kaltaisen poikastuotannon.

Uhanalaisia ovat varsinkin pienten jokien, kuten Simo-, Kiiminki-, Kuiva- ja Merikarvianjokien kannat. Siksi tutkijat ovat ehdottaneet pyynnin siirtämistä jokiin ja jokisuihin. Silloin tiedettäisiin, minkä joen kantaan kuuluvia lohia kalastetaan. Valtiotalouden tarkastusvirasto ja Luonnonvarainneuvosto ovat äskettäin todenneet, että pyynnin painopisteen siirtäminen mereltä jokikalastukseen turvaisi parhaalla tavalla sekä lohisaaliin kansantaloudellisen arvon että lohikantojen tulevaisuuden. Sama johtopäätös on tehty miltei koko Pohjois-Atlantin alueella, jossa meripyynnistä on siirrytty joessa tapahtuvaan kalastukseen.

Vuoden lisäaika antaisi mahdollisuuden viedä myös Ruotsin kanssa käytävät neuvottelut Tornionjoen edustan kalastuksen järjestämisestä päätökseen. Neuvotteluissa on ollut näköpiirissä mahdollisuus edetä molempia osapuolia tyydyttävään sopimukseen. Tämä mahdollisuus on perustunut Suomen valmiuteen supistaa Kemin terminaalialuetta.

LOHIRAHASTON KANSALAISTOIMIKUNTA

 

Hannu Lehtonen
puheenjohtaja
kalataloustieteen professori

Hannele Pokka
Varapuheenjohtaja
Maaherra


paluu tornionjoki.fi sivuille