Paluu tornionjoki.fi alkuun

Paluu arkistoon

Paluu kilpailusivuille

Säännöt 2005

1. Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailuun voi osallistua joko koko kilpailukauden (7 päivänä) lupakortilla tai päiväluvalla. Lisäksi kilpailijalla on oltava kalastuksenhoitomaksu maksettuna ja yhteislupa.

2. Kilpailualueena on Muonionjoki. Pohjoisrajana Sonkamuotka ja etelärajana Penäjäniva Vanhassa Kihlangissa. Rajat on merkitty Suomen puoleiselle rannalle. Kilpailualueen pituus on noin 90 km.

3. Kilpailu alkaa lauantaina 23.7. kello 15.00 ja päättyy lauantaina 30.7. kello 12.00.

Kilpailuajat ovat seuraavat:

la 23.7. klo 15 - su 24.7. klo 24
ma 25.7. klo 12 - 19
ke 27.7. klo 19 - 24
to 28.7. klo 12 - 24
pe 29.7. klo 12 - la 30.7. klo 12

Kalastusaikaa on yhteensä 81 tuntia!

Maanantaista klo 19 keskiviikkoon klo 19 on lohen ja taimenen viikkorauhoitus.

4. Kilpailukala on tuotava punnituspaikalle kilpailuaikana.

5. Kilpailukalat ovat:
Lohisarjassa merilohi (alamitta 50 cm) ja meritaimen (alamitta 40 cm).
Harrisarjassa kilpaillaan suurimmasta harrista (alamitta 30 cm).

Kilpailut on "suurin kala kilpailuja".

Lohisarjan voittaja on painavimman lohen tai taimenen saanut kalastaja tai venekunta.

Harrisarjan voittaa painavimman harrin saanut kalastaja.

Veri lasketaan lohesta ja taimenesta heti. Kilpailuun ilmoitettava kala on toimitettava punnituspaikalle välittömästi pyydystämisen jälkeen. Kalan saantipaikka ja pyyntivälineet on esitettävä toimitsijoille.

Lohisarjassa kalat punnitaan 50 gramman tarkkuudella ja pituus mitataan 1 cm:n tarkkuudella. Kaloista otetaan suomunäyte RKTL:n näytepusseihin. Punnituspaikan antama tulos on lopullinen. Mikäli saadaan useampia saman painoisia kaloja pitempi kala voittaa. Mikäli myös kalojen pituudet ovat samat, järjestys ratkaistaan arvalla.

Harrit punnitaan 1 gramman tarkkuudella. Harrit tuodaan punnitukseen suolistettuna kidukset ja suomut paikoillaan. Mikäli punnittujen kalojen paino on sama, järjestys ratkaistaan arvalla.

6. Lohisarjassa on voimassa yhden kalan-sääntö. Kilpailuun voi ilmoittaa vain yhden lohen tai taimenen päivässä.

Harrisarjassa rajoitusta ei ole. Kilpailija osallistuu molemmissa sarjoissa suurimmalla kalallaan kilpailuun.

7. Kilpailussa noudatetaan Tornion-Muonionjoen kalastussääntöä.

- Kalastus tapahtuu vetouisteluna soutaen tai rannalta heittäen
-perämoottoria saa käyttää vain siirtymiseen kalastuspaikoille
-kaikuluotaimen käyttö on sallittu
- rokastaminen on kielletty
- parhailla soutupaikoilla on muistettava antaa vuoro toisillekin
-moottorilla siirryttäessä on varottava soutumiehiä
-kalaa väsyttäville on annettava riittävästi tilaa

8. Osanottomaksu on henkilökohtainen. Alle 16-vuotias perheenjäsen saa olla veneessä mukana ilman osanottomaksua.

9. Järjestäjät eivät vastaa kilpailuun osallistuvien vahingoista.

10. Kilpailua koskevat protestit on jätettävä kirjallisina kisakeskukseen Harrinivaan päivittäin viimeistään kello 18. Protestimaksu on 30 euroa. Protestimaksu palautetaan protestin tehneelle mikäli protesti on aiheellinen. Juryn, joka käsittelee protestit, muodostavat kolme jäsentä ja kilpailun johtaja. Jury käsittelee protestit viipymättä, viimeistään vuorokauden kuluttua niiden

jättämisestä.

 

Paluu tornionjoki.fi alkuun

Paluu arkistoon

Paluu kilpailusivuille

Free JavaScripts provided by The JavaScript Source