tornionjoki.fi | arkisto

paluu tornionjoki.fi sivuille

 

LOHIASETUKSESSA HYVÄÄKIN

Uusi lohiasetus on saanut sekä Lapissa että merialueella jyrkkää arvostelua. Se on ymmärrettävää, koska se syntyi tiukkojen neuvottelujen jälkeen kompromissina. Ja silloinhan kukaan ei voi olla kovin tyytyväinen lopputulokseen. Useimmat ovat tuoneet julkisuuteen vain ne asiat, joita emme saaneet läpi. Tasapuolisuuden vuoksi pitää kuitenkin tuoda esiin myös ne lohennousun kannalta tärkeät asiat, joissa meitä lappilaisia kuultiin ja tultiin vastaan.

Ensinnäkin neuvottelujen tuloksena täydellinen rauhoitusaika merellä pitenee lausunnolla olleeseen asetukseen ja viime vuoteen verrattuna kahdeksalla vuorokaudella. Se muodostuu siten, että yleistä rauhoitusaikaa merialueilla ja rannikolla pidennettiin yhdellä vuorokaudella. Sen lisäksi ammattikalastajille sallittua kahden viikon varhennettua pyyntiä kahdella isorysällä leikattiin yhdellä viikolla. Viime vuoteen verrattuna uusi on myös määräys, että rauhoitusajan päätyttyäkin ammattikalastajille on sallittu kolmen ensimmäisen viikon aikana enintään viisi ja sen jälkeen enintään kahdeksan isorysää.

Aiempina vuosina Lapissa ankaraa arvostelua aiheuttanut rannikkoalueiden harrastus- ja vapaa-ajankalastajien isorysäpyynti on nyt korjattu. Uusi asetus kieltää heiltä yleisrauhoitusajan päätyttyäkin isorysäpyynnin kokonaan kahden viikon ajaksi. Sen jälkeenkin he saavat kalastaa vain yhdellä isorysällä. Simojoen suualueella rauhoitusaika säilyy ennallaan eli heinäkuun 15. päivään saakka. Vastaavasti Kemijoen edustan terminaalialueella saa lohenkalastuksen aloittaa vasta 11. kesäkuuta. Aiemmin siellä ei ollut minkäänlaisia rajoituksia.

Tiukennetut rajoitukset merellä ja rannikolla leikkaavat selvästi pyyntivälineiden määrää ja - aikoja. EU-maista saatujen tietojen mukaan ajoverkkokalastuskielto vuoden 2008 alusta on tiputtanut saalismäärät noin puoleen. Kesä kuitenkin vasta näyttää, millaisia vaikutuksia uusilla aika- ja pyydysrajoituksilla on lohennousulle. Siksi asiaa on sovittu arvioitavan kuluvan vuoden tutkimustiedon perusteella ensi talvena.

Lapissa eniten ärtymystä on herättänyt Ahvenanmeren ja Saaristomeren alueen poistaminen kieltovyöhykkeistä. Se sisältyi jo lausuntokierrokselle lähteneeseen asetusluonnokseen, mutta lausunnoissa siihen ei juurikaan kiinnitetty huomiota. Kapinalippu Lapissa nostettiin liian myöhään eli vasta sitten kun kompromissista oli poliittisesti jo sovittu.

Itse kysyin ainakin kahdessa neuvottelussa ministeri Anttilan läsnä ollessa virkamiehiltä, miksi se on poistettu ja mitä merkitystä sillä on lohenkalastukseen. Vastaus oli, että sillä ei ole minkäänlaista merkitystä, koska siellä ei ole rysäpaikkoja ja Ahvenanmaa päättää alueellaan itse kalastuksesta. Aiemmin se on ollut kieltoalueena, koska siellä on kalastettu ajoverkoilla. Jos muuta ilmenee, se palautetaan kieltoalueeksi.

Hallitus tulee seuraamaan tarkasti hallitusohjelman mukaisten tavoitteiden toteutumista. Mikäli luonnonlohikantojen tila ei odotetulla tavalla vahvistu, on lisätoimenpiteitä luvassa. Kokonaisuus huomioiden on kohtuullista todeta, että ministeri Anttila kuuli lappilaisia ja tuli vastaan selvästi yli puolenvälin. Onko se vielä riittävä, sen aika näyttää.

Hannes Manninen
Kirjoittaja on Keskustan kansanedustaja Lapista sekä valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja.

paluu tornionjoki.fi sivuille